MTA Wigner
CERN ALICE Együttműködés

MTA Wigner
Fizikai Kutatóközpont

CERN

ALICE együttműködés

Bemutatkozás

Az ALICE (Nagy Ion Ütköztető Kísérlet) az LHC (Nagy Hadronütköztető) nevű részecskegyorsító egyik legnagyobb berendezése. A detektor tömege közel 10000 tonna, több, mint az Eiffel-toronyé; magassága 16 m, hossza 26 m. 36 ország több, mint 1200 fizikusa és mérnöke dolgozik a kísérlethez kapcsolódó nemzetközi együttműködésben. A kísérlet célja az Univerzum korai állapotának, a Kvark-Gluon Plazmának előállítása és tanulmányozása, amely az Ősrobbanás (Nagy Bumm) után első mikromásodpercben létezett. A Kvark-Gluon Plazma létrehozásához közel fénysebességre gyorsított ólom atommagokat ütköztetünk össze a detektor középpontjában 5,5 TeV (5 500 000 000 000 eV) energiával. A magyar ALICE csoport részvétele az együttműködésben:

Jelenlegi projektek:

  • Az ALICE detektor adatgyűjtő, adattömörítő és adattovábbító rendszerének (DAQ) fejlesztése.
  • Nagy impulzusú azonosított hadronok vizsgálata, adatanalízis: az 1 GeV/c < p < 5 GeV/c tartományban a HMPID aldetektorral; az 1 GeV/c < p < 25 GeV/c tartományban az időprojekciós kamrával (TPC).
  • A Kvark-Gluon Plazma keletkezésének elméleti vizsgálata: a nagyenergiás atommag-atommag ütközésekben végbemenő folyamatok leírása és elméleti modellezése, részecskezáporok (jetek) analízise.
  • Nagyenergiás nukleáris effektusok vizsgálata: a nagyenergiás proton-proton és proton-atommag ütközésekben végbemenő folyamatok elméleti modellezése, a kollektív (szoft) és kemény (hard) folyamatok szétválasztása.
  • LHC GRID, adatok analízise, programfejlesztés, CERN Tier-2 központ üzemeltetése (650 CPU 140 TB).
  • ALICE TPC detektor K+F: az ALICE időprojekciós kamrájának (TPC) fejlesztése a GEM-technológiával, a GEM-laborban jelenleg a REGARD és az Innovatív Gázdetektortok Lendület Csoporttal együttműködve GEM és sokszálas gáztöltésű detektorok fejlesztése és építése.

Korábbi projektek:

  • A HMPID detektor CsI fotokatód-hatásfok vizsgálata: A folyamatosan rögzített adatok alapján a HMPID detektor CsI fotokatód-hatásfokát vizsgáljuk a 2008-2015 időszakban.
  • A VHMPID detektor feljlesztése: nagyon nagy impulzusú (5 GeV/c < p < 25 GeV/c) részecskék azonosítása. (2005-2014)
  • Az ALICE adatgyűjtő rendszere (DAQ): az ALICE detektorból érkező összes adatot a MTA KFKI RMKI-ban és a CERN-ben közösen kifejlesztett és megépített adatgyűjtő rendszer