Bevezetés
  A CERN és az LHC
  Miért kellenek a gyorsítók?
 
Fizika
  Az erős kölcsönhatás
  Kvarkok szabadlábon
  A világmindenség meg minden
 
A kísérlet
  Az ALICE detektor
  A HMPID/VHMPID
 
Kutatás
  QGP vizsgálata
  Jetek analízise
  LHC GRID, Tier-2
  Gáztöltésű detektorok
  Adattovábbítás (DDL és DAQ)
 
Érdekességek
  ALICE képregény
  Klikkelj a részecskékért!
   
   
Bevezetés
 
A világegyetem elképesztõen színes, s hatalmas. A csillagokat nézve egy pillanatra mi is érzékelhetjük ezeket a monumentális méreteket, még ha csak töredékét látjuk is szemünkkel. E térben a legkülönbözõbb jelenségek miriádjai zajlanak minden egyes idõpillanatban. Az anyagot felépítõ legapróbb részecskék jelentik ugyanakkor a méretskála másik végletét, s világunk bámulatos precizitását mutatják. Nem véletlen, hogy évezredek óta vágyunk az elemi részecskék megismerésére. Most, ezekben az években közelebb állunk hozzájuk, mint a történelemben eddig bármikor. Részecskegyorsítókat építettünk, hogy megvizsgálhassuk természetüket, s fény derüljön a mikrovilág titokzatos törvényeire. Kutatók ezrei igyekeznek megérteni a tapasztalt jelenségeket, hogy az elméletek alapján azután újabb eseményeket jósolhassanak meg.

A részecskefizikai kutatások azonban túlmutatnak a mikrovilág törvényszerûségeinek feltérképezésén. Segítségükkel olyan kérdésekre adhatunk válaszokat, melyek például az Univerzum legelsõ pillanatainak történéseire, vagy az anyag tömegének eredetére, esetleg a sötét anyag és energia mibenlétére vonatkoznak. A nagyenergiás fizika eredményei alapjaiban változtathatják meg világképünket az elkövetkezendõ évtizedekben, s általuk olyan tapasztalati tudáshoz juthatunk, melynek felhasználási lehetõségeit ma még nem is sejthetjük. Azt azonban teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy a tudomány és a társadalom nem túl távoli jövõjét ezek a kutatások alapozzák meg, mindenképp érdemes tehát figyelemmel követnünk az itt zajló események alakulását.

Az itt következõ írások ebbe a bonyolult, de csodálatos világba nyújtanak rövid betekintést, a teljesség igénye nélkül. Elsõ cikkünk a részecskefizikai kísérletek európai központját mutatja be, majd rátérünk csoportunk kutatási területének, a nagyenergiás nehézionfizika alapvetõ elképzeléseinek vázolására. Ezután a kísérleti tényeket szolgáltató ALICE detektort mutatjuk be. Végezetül a magyar csoport munkáját, s az egyes területek mögött meghúzódó fizikai alapgondolatokat tekintjük át.

 
   
   
   
© MTA WIGNER FK 2010-2016 | Webmester: | Minden jog fenntartva.
   
  Hu | En   Bejelentkezés...